27 Tháng Chín 2023
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO******Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 
 
 

CHỈ THỊ SỐ 02 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021, về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBTVQH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 1187/NQ-UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIỆN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU…

Ngày 11/01/2021, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bỗ số lương người đươc giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

UBTVQH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 1186/2021/UBTVQH14 VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI

Ngày 11/01/2021, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 về Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ BẦU CỬ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 102/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐBQH…

Ngày 23/11/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành Thông tư số 102/2020/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí^ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

BỘ TT&TT BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỐ 4711/KH-BTTTT VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Ngày 26/11/2020, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo ký ban hành Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI VỀ BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 CỦA CẤP UỶ, TỔ CHỨC ĐẢNG, UỶ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

Ngày 02/12/2020, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại hiểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tô chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 20/6/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Chỉ thị số 45/CT-TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

|<<    <   
123[4]
   >    >>|

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822955 - 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
franck muller replica watches omega replica watches panerai replica watches patek philippe replica watches Richard Mille Replica Watches