19 Tháng Năm 2024
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO******Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 
 
 

Lịch sử hình thành và phát triển

18/12/2017 10:07   host    20755 lần

Cách đây gần 90 năm, vào ngày 18/11/1930, với mục đích xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, qua đó tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội, tạo thành khối đoàn kết, tổng hợp sức mạnh của toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng nên Ban Thường vụ Trung ương Đảng ta đã quyết định thành lập Hội Phản đế Đồng Minh (hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay). Từ đó, theo thời gian, với các phương thức hoạt động, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Tại Khánh Hòa, ngay sau khi Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh được thành lập (24/2/1930), thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác xây dựng các tổ chức quần chúng như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên Cộng sản Đoàn, Hội phụ nữ… và chỉ trong thời gian ngắn các tổ chức quần chúng hoạt động có hình thức Mặt trận nói trên đã phát triển ở nhiều nơi trong tỉnh. Đến cuối năm 1930, tuy các cơ sở Đảng trong tỉnh bị thực dân Pháp khủng bố nặng nề, nhưng một số đảng viên vẫn bí mật xây dựng phong trào để hoạt động.

Đặc biệt, từ tháng 8/1945, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) tỉnh Khánh Hòa ra đời đã thực sự trở thành nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết Nhân dân trong tỉnh, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, mà đỉnh cao là thắng lợi trong Cuộc khởi nghĩa lịch sử, giành chính quyền về tay Nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945  tại Nha Trang cũng như  ở khắp các địa bàn trong tỉnh.

Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liêp hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951) đã không ngừng được củng cố, vận động các tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ để góp phần vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) công tác xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất tiếp tục phát triển. Vào đầu năm 1961, giữa sự đàn áp và khủng bố tàn bạo của chế độ Mỹ - Diệm, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Khánh Hòa được thành lập và trở thành ngọn cờ, tập hợp quần chúng, tạo thành sức mạnh tổng hợp, liên tiếp tấn công địch, góp phần vào cuộc đấu tranh thắng lợi, giải phóng tỉnh nhà vào ngày 2/4/1975.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, từ sau ngày nước nhà hoàn toàn thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vai trò của mình, phát huy và vận dụng những bài học kinh nghiệm vào thực tiễn cách mạng, vận động Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng quê hương. Đặc biệt, từ khi có đường lối đổi mới đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng hoạt động ngoại giao Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư”, tuyên truyền vận động Nhân dân hăng hái tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận triển khai như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; khuyến khích mọi người dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, các hoạt động xã hội từ thiện, duy trì truyền thống tình làng nghĩa xóm, xây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng; triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp công tác với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan; phát huy dân chủ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

Ghi lại quá trình hình thành xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vô cùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ, là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối các thế hệ cha anh, các thế hệ cán bộ Mặt trận tỉnh đã góp sức người, sức của, trong đó có những người  đã anh dũng hy sinh vì công tác xây dựng và phát triển Mặt trận tại Khánh Hòa, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với đội ngũ cán bộ đã và đang làm công tác Mặt trận tỉnh. Tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, không ngừng siết chặt tinh thần đoàn kết đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng trọn vẹn với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, đó là yêu cầu được đặt ra trong việc biên soạn và xuất bản cuốn “KỶ YẾU HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA (1930 – 2015)”.

Trong quá trình tiến hành biên soạn kỷ yếu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Ban biên soạn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, nhiệt tình cũng như sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ Mặt trận đã từng sống, công tác trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ. Tuy nhiên, nội dung của cuốn sách đòi hỏi phải phản ánh một thời gian dài của lịch sử, trong khi đó, tư liệu thành văn không có nhiều, một số sự kiện diễn ra đã lâu trong khi nhân chứng không còn hoặc không nhớ. Vì vậy, cuốn sách được ra mắt lần này không tránh khỏi những sai sót, thiếu sót.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo và Ban biên soạn cuốn sách rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp, những tư liệu bổ sung của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ cũng như bạn đọc gần xa để cuốn sách tiếp tục được hoàn chỉnh hơn những lần xuất bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

TRẦN NGỌC THANH

    (Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch
 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa)

Bấm vào đây để xem kỷ yếu

 

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822955 - 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.