Nội dung văn bản
Ký hiệu 08/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12-02-2020
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ tỉnh
Loại văn bản Hướng dẫn, Kế hoạch
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA

BAN THƯỜNG TRỰC

 
   

Số:  08/HD-MTTQ- BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   


Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Công tác đối ngoại nhân dân và đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
 

Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-MTTW-BTT, ngày 21/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn thực hiện một số trọng tâm về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 trong hệ thống MTTQ Việt Nam trên địa bàn tỉnh như sau:

I. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan ban ngành liên quan tuyên truyền một số nội dung sau:

 - Cung cấp một số thông tin chính thống về chủ trương, đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 26/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chương trình hành động số 4 (Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) về tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”…

- Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của đất nước và của tỉnh nổi bật trong năm 2020: Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021, Chủ tịch ASEAN, năm chéo Việt Nam – Nga 2019 – 2020, 70 năm thiết lập ngoại giao Việt – Trung, 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Đức.v.v, …Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng Cộng đồng…

- Các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trên tinh thần Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2017-2020; các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

- Nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình nhằm tham mưu các phương án, định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thế chủ động trong mọi tình huống.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin, nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin tuyên truyền đối ngoại; ưu tiên đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền thông đa phương tiện, trên nền tảng internet và mạng xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

2. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lần thứ 2 năm 2020, dự kiến tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vào quý IV năm 2020. Tuyên truyền nội dung, kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Hiệp hội Nhân dân Singapore; Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga; Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp; Liên hiệp Xã hội bình đẳng toàn Liên bang Đức; quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh: Champasak, Attapư (Lào), Stung Treng (Campuchia), Morbihan (Pháp), Saint-Petersburg (Liên bang Nga), Ulsan (Hàn Quốc)…

- Tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo mốc giới trên đất liền với các nước láng giềng nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

- Tăng cường phối hợp, tham gia với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các tổ chức thành viên, các Hội hữu nghị tổ chức đa dạng các hình thức gặp mặt, giao lưu nhân dịp kỷ niệm, lễ, tết,. của nước bạn trên địa bàn. Khuyến khích các hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các địa phương của các nước trong và ngoài khu vực, bạn bè truyền thống, trọng tâm là tạo mối gắn kết với các nước láng giềng (Lào, Campuchia,  Singapore, Trung Quốc…) và các nước trong Cộng đồng ASEAN, qua đó giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, vùng đất, con người Khánh Hòa văn minh, thân thiện, mến khách đến bạn bè trong và ngoài nước; thu hút, mời gọi các nhà đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, khoa học của tỉnh.

3. Tuyên truyền kết quả tổ chức các Hội nghị quốc tế: Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện các nội dung Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước Campuchia - Lào -Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 (dự kến trước quý III/2020); Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào và Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017-2020 và Giao ước thi đua giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2020 (trước quý II/2020) để đánh giá những nội dung đã triển khai có kết quả, chưa triển khai được, nguyên nhân của những tồn tại và các kiến nghị, đề xuất (dự kiến Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào tại tỉnh Sa-vẳn na-khẹt, Lào vào quý I/2020 và Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang, Việt Nam vào quý II/2020).

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp đón các đoàn đại biểu quốc tế về thăm, làm việc, dự các hội nghị, sự kiện quốc tế… ở địa phương; tổ chức vận động các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường ở địa phương.

5. Vận động nhân dân bảo vệ cảnh quan và môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, nhất là môi trường biển đảo, bảo vệ và phát huy, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc cho khách quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài khi có điều kiện để mỗi người dân, một hành động ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch là nhân tố tích cực, một đại sứ quảng bá trên mặt trận đối ngoại nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, bạn bè nước ngoài hiểu đúng, hiểu rõ về công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, hình ảnh một nước Việt Nam hòa bình, ổn định và trên đà phát triển với bạn bè quốc tế.

II.  CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

1. MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và các nội dung trong Chương trình số 30/CTr-MTTW-BTT ngày 7/10/2012 về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 2. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tuyên truyền, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 3. Phối hợp đánh giá kết quả đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương, đất nước, để lựa chọn, giới thiệu và đề nghị khen thưởng, động viên kịp thời.

  4. Mặt trận các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài ở địa phương; phối hợp tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và các hoạt động thiết thực khác nhân dịp bà con người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết và dự các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

5. Vận động nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu nét văn hóa, quan hệ Việt Nam và các nước; tham gia các hoạt động giao lưu, tham quan, triển lãm văn hóa có sự tham gia của bạn bè quốc tế, các nước kết nghĩa tổ chức tại tỉnh. Đồng thời,đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước.

6. Tăng cường kết nối, hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin trong kiều bào thông qua các ứng dụng, tiện ích của công nghệ thông tin và mạng internet, các Hội hữu nghị, các cơ quan ban ngành liên quan.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình triển khai thực hiện, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh đột xuất đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 Đồng thời có báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (gắn với báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền hàng quý) trước ngày 15 của tháng cuối quý gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định./.

 

                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

- Ủy ban TWMTTQVN;

- UBMTTQVN huyện, thị, thành phố;                                                              (Đã ký)

- Lưu VT, TG.

                                                                                                                 Huỳnh Mộng Giang

 

 

Các văn bản khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.