Tra cứu văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Năm
Ngày phát hành
Đến
Số ký hiệu
Trích yếu
Lĩnh vực

Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
172-KH/TU17/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đề cương tuyên truyền16/03/2020 Tài liệu tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
Đề cương tuyên truyền05/03/2020 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
1928/KH-UBND04/03/2020 Kế hoạch tổ chức 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)
Đề cương tuyên truyền02/01/2020 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2020)
Đề cương tuyên truyền30/12/2019 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Đề cương tuyên truyền29/12/2019 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020), 60 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020)
Đề cương tuyên truyền12/06/2019 Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tài liệu tuyên truyền26/08/2018 Tài liệu tuyên truyền biển đảo năm 2018
Tài liệu tuyên truyền20/08/2018 Tài liệu tuyên truyền 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
Tài liệu tuyên truyền18/07/2018 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
25/2018/Qh1412/06/2018 Giới thiệu Luật tố cáo năm 2018
 12/04/2018 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2018) VÀ 43NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2018)
35/2018/TT-BTC30/03/2018 THÔNG TƯ Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.
19/CTr-MTTW19/01/2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
33/2016/NQ-HĐND13/12/2016 Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.