05 Tháng Ba 2021
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021
 
 
 

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2019)

18/11/2019 09:43   admin    1987 lần

                                 

Đồng chí Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Câu 1: Xin đồng chí cho biết đôi nét nổi bật về quá trình hoạt động của Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam? Thời gian qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó như thế nào (Kết quả hoạt động)?

Cách đây 89 năm, vào ngày 18/11/1930, với mục đích xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, qua đó tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội, tạo thành khối đoàn kết, tổng hợp sức mạnh của toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng nên Ban Thường vụ Trung ương Đảng ta đã quyết định thành lập Hội Phản đế Đồng Minh (hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Từ đó, theo thời gian, với các phương thức hoạt động, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Tại Khánh Hòa, ngay sau khi Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh được thành lập (24/2/1930),  tháng 8/1945, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) tỉnh Khánh Hòa ra đời đã thực sự trở thành nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết Nhân dân trong tỉnh, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, mà đỉnh cao là thắng lợi trong Cuộc khởi nghĩa lịch sử, giành chính quyền về tay Nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945  tại Nha Trang cũng như  ở khắp các địa bàn trong tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, từ sau ngày nước nhà hoàn toàn thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vai trò của mình, phát huy và vận dụng những bài học kinh nghiệm vào thực tiễn cách mạng, vận động Nhân dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng quê hương. Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, rộng khắp và chuyên sâu, gần dân sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu, phản ánh với cấp ủy, chính quyền.… góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả thiết thực hơn. Chất lượng hoạt động của Ban thường trực và đội ngũ Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng được nâng cao, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, tạo nên những tiền đề quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh trong giai đoạn mới.

MTTQ các cấp đã tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào, CVĐ như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo thi đua nâng cao năng suất lao động”; đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái ủng hộ đồng bào bị thiên tai; xây nhà Đại đoàn kết; Tết cho người nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, các đối tượng tàn tật, trẻ mồ côi..., được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực, chủ động hơn, có trọng tâm. Hoạt động đối thoại giữa Nhân dân với Người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Hoạt động đối ngoại nhân dân đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp các tổ chức thành viên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các Hội hữu nghị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh kết nghĩa hoặc có quan hệ hợp tác. Phát huy vai trò của bà con kiều bào làm cầu nối trong hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần tạo nên môi trường hòa bình, ổn định, phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước.

 

 

                         Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho người nghèo.

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho người nghèo nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo.

                 Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo.

Câu 2: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động của Mặt trận. Xin đồng chí cho biết, một số kết quả nổi bật của công tác này trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của các cấp mặt trận vẫn còn những hạn chế. Vậy, thời gian tới công tác này được chú trọng như thế nào, thưa đồng chí?

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận xã hội trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo đó, các lĩnh vực, nội dung giám sát xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, đòi hỏi của đông đảo nhân dân, trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của cấp trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tham mưu cho Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và đổi mới nội dung, hình thức giám sát; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ký kết chương trình công tác giám sát; định hướng cơ sở bám sát vào nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị để xây dựng nội dung, chương trình giám sát gắn với việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát hệ thống xử lý nước thải tại Công ty CP Dệt may Nha Trang

Nhờ vậy mà trong thời gian qua MTTQ các cấp đã chủ động và chủ trì giám sát được 240 cuộc với nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực liên quan như: cải cách hành chính về thuế, hải quan trên địa bàn tỉnh, thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động; tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gây ra tại khu dân cư; việc lấy ý kiến nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án; an sinh xã hội; an toàn thực phẩm; thực hiện chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; bố trí tái định cư cho người dân; quản lý trật tự xây dựng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND...

Đối với công tác phản biện xã hội, UB MTTQ các cấp đã tổ chức được 41 cuộc góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, các đề án và dự thảo kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền khác…

Song song với thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được UBMTTQVN các cấp triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ các cấp đã tham mưu chính quyền, Đảng ủy tổ chức 45 buổi đối thoại về những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như: việc giải tỏa, đền bù, tái định cư của một số dự án, quy hoạch treo, xây dựng trái phép tại địa phương, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý rác thải…

Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội trong những năm qua vẫn còn những hạn chế, nhất là ở cơ sở như: nhiều nơi lúng túng trong việc lựa chọn nội dung giám sát; phản biện còn ít và còn hình thức, thụ động chưa rõ vai trò của chủ thể giám sát, phản biện xã hội; các cơ quan chưa cung cấp các dự thảo văn bản để Mặt trận tổ chức phản biện; kỹ năng năng lực trình độ cán bộ còn hạn chế; việc theo dõi thực hiện sau giám sát và phản biện xã hội nhiều nơi làm chưa tốt…

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Quyết định 217–QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; làm tốt công tác tập hợp ý kiến nhân dân, phát huy tốt nhất vai trò và trí tuệ của các vị ủy viên, các trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các chuyên gia, người có uy tín, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Câu 3: Để phát huy tối đa vai trò đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc, trong thời gian tới, các cấp Mặt trận sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí? (Cụ thể, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng gì)

 Với khí thế thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, Đại hội MTTQ VN toàn quốc lần thứ IX; đồng thời nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019),  MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, cả phần lễ và phần hội. Những ngày này, không khí ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh dù ở nông thôn, đô thị hay vùng sâu, vùng xa, hải đảo.. đã trở nên rộn ràng hơn, vui tươi hơn, đường làng, ngõ xóm tràn ngập màu sắc của cờ Tổ quốc, cờ phướn băng rôn.

 Bên cạnh việc ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.. đây là dịp người dân mọi lứa tuổi của khu dân cư có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống, tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…..  và cùng với đó là hoạt động tặng nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách đầy ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

  Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam…sẽ cùng tham dự, gặp gỡ trao đổi, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trao 140 suất quà  (trị giá 140 triệu đồng) trích từ Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu dân cư.

          Tôi tin tưởng rằng, qua nhiều năm được MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức thành công, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn là hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, không chỉ đem đến không khí đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lới nhân dân, góp phần khích lệ, động viên và khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, khắc phục mọi khó khăn, bảo tồn những giá trị văn hóa, phấn đấu xây dựng quê hương Khánh Hòa giàu mạnh, văn minh, phát triển nhanh và bền vững. 

         Để phát huy tối đa vai trò đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở, khắc phục biểu hiện hành chính hóa từ Mặt trận các cấp đến cơ sở, chủ động tiếp cận ứng dụng khoa học – công nghệ, trang thông tin điện tử, mạng internet, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Mặt trận tỉnh và  Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX  (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Tăng cường tập hợp các tầng lớp nhân dân, thu hút đông đảo chuyên gia, người tiêu biểu thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác mặt trận. Phát huy quyền làm chủ, sáng tạo, tự quản có hiệu quả trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả trong phong trào chung.

Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tập hợp các vấn đề bức xúc trong xã hội, phân tích, xây dựng ý kiến phản biện thuyết phục góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò cầu nối, là trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.. Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức đối thoại với người đứng đầu chính quyền, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến bức xúc của cử tri..

Đặc biệt, trong thời gian tới, chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có trách nhiệm với nhân dân, tôn trọng nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt chương trình Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực, trách nhiệm của mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Khánh Hòa giàu mạnh, văn minh, phát triển nhanh và bền vững. 

 
Tin liên quan
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 3 năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo
Bế mạc lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm các đơn vị quân đội
MTTQ tỉnh Khánh Hòa: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở
Cụm thi đua Duyên hải Miền Trung tiếp tục "Đổi mới, đoàn kết, sáng tạo"
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa VI
Tọa đàm hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt các cấp ở địa phương
Khánh Hòa: Tổng kết thi đua khối Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố năm 2019
Giám sát về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Các tổ chức thành viên thăm và chúc mừng 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở Diên Khánh
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Suối Cát
Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Vạn Giã
Thăm, chúc mừng nhân dịp 95 năm Ngày khai đạo Cao Đài 2019
Giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”
Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh khánh Hòa phát động Tháng cao điểm vận động Quỹ "Vì người nghèo" từ 17/10/2019 – 18/11/2019
ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO
Giao ban Mặt trận và các hội, đoàn thể quý III

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.