29 Tháng Chín 2020
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
 
 

Đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

08/12/2018 18:08   admin    349 lần

 Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và quý vị khách mời!


- Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

 


Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 7 khóa VI đề ra.


HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đã khắc phục mọi khó khăn để vươn lên sau thiên tai do bão số 12 gây ra cuối năm 2017 và ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 và số 9 trong tháng 11-2018. Đến nay chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018, có 13/17 khoản thu vượt dự toán; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết cơ bản các vấn đề môi trường nổi cộm; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; hoạt động đối ngoại được mở rộng.


Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn 4/17 khoản thu không hoàn thành dự toán, bao gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước. HĐND tỉnh cũng thẳng thắn thảo luận chỉ ra những mặt còn hạn chế trong một số lĩnh vực, phân tích đánh giá và dự báo những thách thức trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của năm 2019; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, lãnh đạo chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng trái phép trình tự đầu tư và môi trường.


Với những kết quả đạt được và một số tồn tại hạn chế đã được đại biểu HĐND tỉnh phân tích làm rõ cần được UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2019. HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét quyết định thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 và 28 nghị quyết quan trọng khác.


Kính thưa quý vị đại biểu!


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và trả lời chất vấn đối với các Ủy viên UBND tỉnh. Hoạt động chất vấn được truyền hình trực tiếp để thu hút sự quan tâm, theo dõi, cũng như sự giám sát của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh; đại biểu đã tập trung chất vấn các vấn đề liên quan đến: quy hoạch xây dựng, việc triển khai các quyết định thu hồi một số dự án; lĩnh vực giao thông vận tải và các giải pháp chống ùn tắc giao thông; lĩnh vực phát triển du lịch khai thác thị trường đa dạng hóa sản phẩm nhằm thực hiện tốt Năm Du lịch Quốc gia Nha Trang với chủ đề “Sắc màu của biển”


Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, có nhiều ý kiến trao đổi tranh luận trên tinh thần đoàn kết cầu thị nhưng cũng truy trách nhiệm đến cùng, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND đã thể hiện trách nhiệm cao trả lời, giải trình và có giải pháp cụ thể để giải quyết những bất cập còn tồn tại trong thời gian qua mà cử tri đặc biệt quan tâm.


HĐND tỉnh đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp, các ý kiến thảo luận và chất vấn của đại biểu liên quan đến sở, ngành nào thì người đứng đầu các sở, ngành đó khẩn trương có văn bản báo cáo những vấn đề mà đại biểu quan tâm. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có trách nhiệm công khai thông tin các dự án trên địa bàn để cho chính quyền địa phương, nhân dân trong vùng dự án và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi giám sát.


Kính thưa quý vị đại biểu!


Để kịp thời triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 7 đã  thông qua, HĐND tỉnh đề nghị:


Thứ nhất đối với UBND tỉnh:


- Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện. Trong đó hết sức chú ý đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, bảo đảm các cơ chế, chính sách đã ban hành phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.


- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững và hiệu quả sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh.


- Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền quy định. Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý ngành, lĩnh vực, nhất là trên các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, quản lý dự án đầu tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan hành chính, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.


- Chỉ đạo các cơ quan triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp này, đồng thời đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn tại kỳ họp, các kiến nghị của các đoàn giám sát, thực hiện nghiêm túc những nội dung đã báo cáo trước HĐND tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh, đồng thời có báo cáo việc triển khai, thực hiện các nội dung trên tại kỳ họp thứ  8 HĐND tỉnh.


- Tiếp tục rà soát lại các quy định về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, việc quản lý tài nguyên, khoáng sản và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu của các cấp chính quyền địa phương đã buông lỏng sự quản lý nhà nước diễn ra trong thời gia qua.


Thứ hai đối với: Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát đối với các dự án và vấn đề quy hoạch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.


Kính thưa các vị đại biểu!


Thưa cử tri toàn tỉnh!


Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã về dự kỳ họp, cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Cảm ơn các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các ngành, các cấp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ họp, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đến đưa tin góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.


Cảm ơn toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh đã luôn theo dõi, ủng hộ, giúp đỡ cho đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử và đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng để HĐND tỉnh xem xét đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.


Nhân dịp chuẩn bị bước vào năm mới 2019, tôi xin gửi lời kính chúc quý vị đại biểu, nhân dân và cử tri trong tỉnh, mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.


Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ thứ 7, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Xin trân trọng cảm ơn!

 
Tin liên quan
Kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Chào mừng Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" tỉnh lần thứ VI (2014 - 2019) và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2019): Đẩy mạnh thi đua, xây dựng hội vững mạnh
Thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh hơn 45 tỷ đồng
Chỉ số hài lòng ở các sở, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện: Đã được cải thiện
Phải làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Kinh nghiệm quốc tế về phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết văn nghệ sĩ tiêu biểu
Gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Triển khai thực hiện Nghị quyết 18: "Bước đầu đã giảm được 17 đầu mối cấp phòng thuộc ban, ngành, sở…"
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão
Sát cánh cùng người dân chống lũ
Trao hỗ trợ cho gia đình có người chết và bị thương do bão
Khẩn trương báo cáo tình hình thiệt hại của bão số 8 và số 9
Nha Trang: Chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2018
Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) Doanh nhân Khánh Hòa: Đồng hành cùng sự phát triển
Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội truyền thống kháng chiến cứu nước
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy
Thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.